Hei. Olen Jami Wilenius, Patenttikaveri

Olen myös Suomessa auktorisoitu patenttiasiamies ja EQE-asiamiestutkinnon (European Qualifying Examination) suorittanut eurooppapatenttiasiamies. Olen ollut alalla vuodesta 2007 ja tehnyt lähes kaikkea mahdollista patenttien parissa, tapaamisista täytäntöönpanoon. Olen ollut myös teollisuuden puolella tuotejohtajana ja vastannut yhtiön IPR:stä. Eniten patentointikokemusta on kertynyt rakennusalalta, radiotekniikasta ja yleisesti mekaanisista keksinnöistä.

Patenttiasiamies

Mikä on patenttiasiamies?

Patenttiasiamies on nykyään laissa suojattu ammattinimike, jota saavat Suomessa käyttää vain auktorisoidut asiamiehet, joista Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää rekisteriä. Vastaavasti eurooppapatenttiasiamies on tutkinnon suorittanut, Euroopan patenttitoimiston rekisterissä oleva patenttiasiamies. Patenttiasiamiehen kelpoisuudesta ja vaatimuksista säädetään tarkemmin auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetussa laissa (22/2014).

Mitä patenttiasiamies tekee?

Patenttiasiamies avustaa, neuvoo ja edustaa patentinhakijaa kaikkeen patentteihin ja patentointiin liittyvässä toiminnassa – ja laajemminkin. Patenttiasiamiehen tehtävänä on myös valvoa asiakkaan etua kaikissa tilanteissa ja pyrkiä saavuttamaan asiakkaan tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla.

Käytännössä patenttiasiamies edustaa asiakasta ja asioi PRH:ssa ja tarvittaessa markkinaoikeudessa asiakkaan puolesta, laatii patenttihakemuksia ja hyödyllisyysmallihakemuksia, laatii vastineita viraston antamiin päätöksiin ja pitää yhteyttä ulkomailla oleviin kollegoihinsa ulkomaisten toimeksiantojen hoitamiseksi. Patenttiasiamiehen tehtäviin kuuluvat myös patenttitutkimusten ja -selvitysten tekeminen, lausuntoja antaminen patentteihin liittyvistä asioista sekä myös patentteihin liittyvän koulutuksen antaminen.

Itse koen, että patenttiasiamiehen rooliin kuuluu lisäksi edustamansa yrityksen ja sen toiminnan tunteminen, jotta hän voi parhaansa mukaan valvoa sen etua. Käynnit yrityksen tuotanto- tai prototiloissa ja tuotteisiin tutustuminen auttavat huomattavasti paremmin ymmärtämään yrityksen toimintaa kuin pelkkä sähköpostikirjeenvaihto ja nettisivujen lukeminen. Itse autan mielelläni yritystä eteenpäin laajemminkin kuin vain tiukasti patenttiasiamiesroolissa.

Mikä tekee keksintöjen suojaamisesta menestyksekkään?

Onnistunut keksintöjen suojaus edellyttää, että joko hakija tuntee patentoinnin koukerot tai asiamies hakijan toiminnan. Itse luotan jälkimmäiseen tapaan ja haluan ehdottomasti päästä perehtymään yritykseen pintaa syvemmälle, jotta voin aidosti auttaa yritystä menestymään. Ensin haluan tietää, miksi haluat patentoida ja vasta sitten mitä haluat patentoida.

Enemmän minusta

Olen myös yrittäjä ja tiedän, että tämän tästä eteen tulee tilanteita, joissa kaipaisi vähän kaverin apua. Olen se kaverisi patenttiasioissa, Patenttikaveri, jolle voi aina soittaa ja kysyä neuvoa – olitpa sitten asiakkaani, sellaiseksi aikova tai vaikka et.

Joskus tarvitaan sparrausta tai brainstormausta, jotta ideasta kasvaa innovaatio. Joskus taas pitää yhdessä parantaa maailmaa, jotta ideoita alkaa syntyä. Olen aina valmiina!

Jami Wilenius

DI (radiotekniikka, avaruustekniikka)
Eurooppapatenttiasiamies Auktorisoitu patenttiasiamies